La Documentation Belge de la Construction
Cobosystems
La Documentation Belge de la Construction
Printable version Aan favorieten toevoegen Doorsturen naar vriend of collega Bookmark and Share

Terms of use AECinfo.be

Disclaimer

Actiosoft / BouwDocu verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan de redactie van BouwDocu op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrechten

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de redactie en / of uitgever van www.aecinfo.be. Wel is toegestaan de titel en eerste twee zinnen van een artikel weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op www.aecinfo.be. De BouwDocu-site dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser. Wij worden graag op de hoogte gebracht wanneer u verwijzingen naar de BouwDocu-site op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan de redactie van de BouwDocu-site (http://www.aecinfo.be/3/staticpage/00/00/43/index_3.html).

Indien bij gebruik van artikelen van www.bouwdocu.info niet is voldaan aan bovenstaande, is Actiosoft, de uitgever van www.aecinfo.be, gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Actiosoft niet aanspakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Actiosoft zal deze claims verhalen op de veroorzaker.