La Documentation Belge de la Construction
Cobosystems
La Documentation Belge de la Construction
Printable version Aan favorieten toevoegen Doorsturen naar vriend of collega Bookmark and Share

Online Privacy Policy

Actiosoft / BouwDocu is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website / nieuwsbrief te respecteren.

Op deze website van Actiosoft / BouwDocu worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt, of deelneemt aan een enquête of wedstrijd of gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonsgegevens die u via dergelijke formulieren verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Actiosoft / BouwDocu van publiek recht. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van klanten van Actiosoft / BouwDocu. Indien u dergelijke informatie niet (meer) wenst te ontvangen, kunt uw gegevens uit onze bestanden ververwijderden via : http://www.aecinfo.be/3/staticpage/00/00/31/index_3.html. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met copie van uw identiteitskaart naar Docu/ BouwDocu, Lookwatering 28A, 2635 CK Den Hoorn ZH, Nederland.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De databanken van Actiosoft / BouwDocu kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van Actiosoft / BouwDocu. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld. De gegevens die u eventueel liet publiceren in www.aecinfo.be zijn uiteraard wel voor derden toegankelijk.

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Ook het gebruik van eventuele SMS-diensten op deze website wordt gecontroleerd aan de hand van cookies. Bij het gedeelte e-Services van deze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de e-Services te personaliseren en om op een veilige manier uw identiteit te controleren wanneer u toegang vraagt tot persoonlijke informatie.

We registreren welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen.